Анималотерапия

Какво представлява анималотерапията

Навярно беше изминала една година, откакто създадох животинския си сайт и започнах да се интересувам от анималотерапия. Най-общо казано това е вид терапия, при която се използват животни или техните образи за оказване на психотерапевтична помощ. Представлява научен метод за лечение и профилактика на сериозни заболявания. В анималотерапията се използват символи на животни – образи, рисунки, приказни герои, играчки, а така също и истински животни, общуването с които е безопасно. Положителното действие на животните върху болни хора е потвърдено експериментално. Научен факт е, че хората, които имат домашни любимци, живеят по-дълго и боледуват по-малко. Освен това нервната им система се намира в много по-добро състояние, отколкото при хората, които нямат питомци.

Лечението с животни е било известно още на пещерните хора. През 21 век учените започнаха да възраждат забравените рецепти на нашите предци. Значението на животните за самочувствието на човека става все по-очевидно. Отсъствието на здрави и нормални човешки отношения с околните при много хора води до увеличение на депресиите, стресовите състояния, самотата и до различни заболявания.

Анималотерапията е със стародавна история и често я причисляват към нетрадициооните методи на лечение. Древните лечители са препоръчвали при неврози студена баня, ходене на бос крак и конна езда. През 5 в. пр. н. е. Хипократ забелязал положителното влияние на заобикалящата ни природа и е говорил зо ползата от конната езда. Преди 3000 г. древните гърци открили способността на кучето да помага на хората да се справят с различни недъзи, а египтяните са използвали животни, предимно котки, за същите цели. В Древна Индия „предписвали” като лекарство слушането на птичи песни.

През 1792 г. в болница за душевно болни в Йорк, Англия, животните се използвали като част от терапевтичния процес. Като самостоятелен метод анималотерапията добива известност от втората половина на 20 век. Пионер на този метод е Борис Левинсън, американски детски психиатър, който започнал да използва кучето си в терапевтичните сеанси през 1962 г.

Днес анималотерапията е призната във всички развити страни, където повсеместно са създадени институти, занимаващи се с изследвания влиянието на животните върху хората, провеждат се международни конференции и семинари, посветени на методите на лечение с помощта на животните. В САЩ, Великобритания, Канада и Франция има организации, които се занимават с оказване на помощ на хора с физически или психически проблеми посредством анималотерапия. Обединява ги фактът, че използват домашни животни, предимно кучета, котки, зайци и птици, като терапевтично средство. В програмите за анималотерапия участват медици, социални работници и психолози.

Световната здравна организация признава, че домашните любимци са много полезни. В работата на Международната конференция „Взаимодействието на човека и животните” (първата се провела в САЩ през 1982 г.), всеки път участват много терапевти, използващи в практиката си анималотерапия. Изследванията в областта на анималотерапията започнали с изучаването на взаимоотношенията на хората с техните домашни животни и психологическата полза, които те им носят.

Вижте функциите на метода анималотерапия.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *