Житието

Христо Върбанов – свещеникът, венчал Петко войвода

Отец Христо Върбанов
Отец Христо Върбанов

Христо Върбанов е свещеникът, който е венчал Капитан Петко Киряков и Радка Кравкова във Варна през 1881 г.

Защо обаче Петко и Радка са избрали именно този свещеник? Познавали ли са се войводата и свещеникът по време на активната революционна дейност на знаминития ни революционер? Навярно бъдещи проучвания ще успеят да отговорят на тези въпроси.

Никола Манчев, варненският изследовател на живота и делото на Капитана, е успял да установи от архивите, че Христо Върбанов е роден в гр. Шумен през 1844 г. Бил е деен участник във варненското национално и просветно пробуждане и участва активно в освобождението на Варна от турско робство. Голям българофил. Свещеникът умира 10 години след войводата – на 17.04.1910 г. във Варна.

За посрещането на руските войски във Варна на 27 юли (8 август) 1878 г. свещеник Христо Върбанов пише в своите спомени:

„Наредиха телеграфна станция в българската община. Фазлъ паша отива при генерала Столипина за споразумение. Генералът го изпъди. На втория ден Фазлъ иде с четирмата други паши, облечен от глава до крака с червено. В разговора си Фазлъ не иска да предаде гр. Варна, като военни началник, защото нямал такава заповед от Цариград. При дохождането на генерала бях вече поставил триумфалните врати пред черквата на моя oтroвopнoст, защото гражданите, като още неуверени за превзимането на Варна, не ме оставиха. Генералът ме извика и ми каза: „Батюшка аз ще замина тази вечер за Цариград, и подиръ два деня пак ще дойда“. Казвам му че в такъв случай аз ще снема триумфалните врати. Защо? Понеже са поставени на моя отговорност и аз се боя, като са турците още тук. Генералът изважда и ми дава шест жълтици и ме праща на Франга да видя руската войска и топове; върни се и успокой народа да не се бои. Направих казаното. Вечерта изпроводихме генерала до пристанището.

Генерал Столипин се връща от Цариград, проважда своите адютанти да кажат на Фазлъ скоро да се яви при генерала. Фазлъ иде с окръжающите го, яви се при генерала, а той му подаде писмо от Цариград. Той го цалуна и генералът му каза „теперь убирайся из Варны“. Изпроводи го на скелята, срещу 29 юли 1878 г.“ (Спомени за Варна (1875-1881). Из записките на свещеник Хр. Върбанов. // ИВАД, V, 1912, с. 43).

Вечерта срещу 29 юли (10 август) 1878 г. Фазлъ паша, заедно със своя щаб, напуска Варна и отплава за Цариград (Истанбул).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *