Руско-турска освободителна война

Житието

Знаци на свободата и героизма

Така се нарича изложбата, посветена на 140-годишнинато от Руско-турската освободителна война 1877-1978 г. Всъщност, не съм голям любител на изложбите,

Read More