Капитан Петко войвода

В тази страница събираме материали за живота и делото на Капитан Петко войвода. Също ще намерите авторски статии въз основа на лични преживявания, посещаване на събития, исторически места и паметници, свързани с прославения ни революционер.

 

119 г. от Успението на Капитан Петко войвода

Ахмед ефенди Хадърчали

Паметникът на Капитан Петко в село, кръстено на войводата