Житието

Обичате ли да редите пъзели?

В детството ми наричахме обикновените пъзели картинни ребуси или картинни мозайки. Английската дума пъзел (puzzle) означава загадка, главоблъсканица. Представлява игра, при която трябва да се получи картина от много нейни фрагменти. В обичайния си вариант пъзелът е плоска рисунка, но има и с различни обемни форми. В същност е своего рода мозаечно платно, сиреч рисунката се състои от фрагменти, но не се явява мозайка в пълния смисъл на думата.

Психолозите са намнение, че сглобяването на пъзели способства развитието на образното и логическото мислене, вниманието, възприятията и в частност различаването на отделните елементи по цвят, форма, размер и т.н. Също така учи за правилно възприемане на връзката между частите и цялото и развива фината моторика.

Не трябва да бъркаме пъзела с детската игра мозайка. Той се състои от нарисувана и разделена на елементи картина. Всеки елемент има определена форма и се разполага в строго установено за него място.

При мозайката се получава плоска фигура, съставена от разноцветни еднотипни елементи – обикновено са заоблени, квадратни или шестоъгълни. От едни и същи мозаечни елементи можете да направите различни фигури. Сходните по цвят и форма мозаечни елементи са взаимозаменяеми, обаче от елементите на пъзела може да сложите само едно изображение или фигура на даденото място и това също отличава 3D пъзелите от конструкторите.

Мозайката, за разлика от пъзела, също така способства за развитието на образното творческо мислене, въображение и фантазия. Тя позволява да се създават фигури, предвидени не само от различните обучаващи шаблони, но и свои собствени измислени. Децата са способни да овладеят в по-ранна възраст целенасоченото нареждане на пъзели, отколкото съставянето на мозаечни фигури, поради физиологичните особености в развитието на тяхната висша нервна дейност.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *