Туризъм

Фотоконкурс на тема „Откриване на Исторически парк“

Три дни преди тържественото откриване на Историческия парк искам да ви съобщя за един фотоконкурс, посветен на събитието. В него могат да участват любители и професионални фотографи от България и чужбина. Участието е напълно безплатно и не зависи от закупуване на стоки или услуги. До участие не се допускат членовете на журито, организаторите и техните близки.

фотоконкурс откриване на исторически парк
Фотоконкурс „Откриване на Историческия парк“

Както вече беше оповестено, откриването на Историческия парк ще се проведе в дните 22-ри и 23-ти юни. През това време снимайте на воля всичко, което привлече вниманието ви и ви хареса. Творбите си изпращайте в цифров вид и обрабонети на следната ел. поща: slavi.dyakovski@ipark.bg. Всеки от вас може да участва най-малко с пет фотографии.

Съдийско жури ще определи красотата и фотографската стойност на изпратените снимки. След като творбите бъдат оценени, най-добрите ще бъдат поместени на фейсбук страницата на Историческия парк. Победител е фотографът, чиято снимка е събрала най-много харесвания в дните от 1-ви до 7-ми юли.

Навярно вече се питате какви са поощренията за вашето участие. Първата награда е 1000 лв., втората е 500 лв., а третата е 300 лв.

Три са етапите, в които ще се проведе фотоконкурсът. Първият е в дните от 22 до 30 юни 2019 г. и тогава трябва да изпратите снимките на горепосочената ел. поща. Вторият е от 1 до 7 юли и тогава става гласуването за вашите творби. В третият етап се обявяват победителите: 8 юли на фейсбук страницата на Историческия парк.

Едно от езерата в Историческия парк
Едно от езерата в Историческия парк
Изисквания към снимките

Изискванията към фотографиите са следните:
1. Във фотоконкурса могат да участват само авторски фотографии. Снимките трябва да отговарят на темата и да имат естетическа стойност, точност и достоверност.
Организаторите си запазват правото да премахват по своя преценка всички снимки, които не отговарят на тези изисквания, нарушават етичните норми или действащото законодателство, или по какъвто и да е начин уронват самия конкурс.

Организаторите не носят отговорност за злоупотреба с авторско право, отговорността е на самия участник. С представянето на снимките, участникът дава разрешението си организаторите да използват безвъзмездно изображенията свързани с популяризирането на конкурса и издаването на каталог, календар и други подобни, които нямат ТЪРГОВСКА ЦЕЛ.

Името на автора задължително се споменава заедно с творбата му. Участието на всеки автор в този фотоконкурс се счита за съгласие с тези условия.

2. Технически изисквания към снимките за фотоконкурса:
– Снимките трябва да са в дигитален формат JPEG
– Големината на изображението трябва да бъде нe по-малка от 3000 до 5000 пиксела по дългата страна. Резолюцията на изображенията трябва да е не по-малка от 200 dpi. Файловете не трябва да са по-големи от 10MB. Всеки автор трябва да може да предостави изходен файл (снимка в оригинален размер).
– Допускат се следните допълнителни обработки на снимката: обработка на яркост и контраст; изостряне на изображението; прекадриране на снимката.
– Не се допускат фотоколажи, както и снимки, които са грубо ретуширани дигитално или съдържат допълнително прибавени надписи и графики. Целта на конкурса е да покаже снимки, които се доближават максимално до естествената среда, която са запечатали, а не да се показват умения на автора да работи с фото обработващи програми.

Забележка: Данни на всеки участник – име, телефон, ел. поща, ще бъдат използвани само за нуждите на фотоконкурса. Всеки участник ги предоставя доброволно.

Приятни изживявания и успех на участниците!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *