Капитан Петко войвода

В тази страница събираме материали за живота и делото на Капитан Петко войвода. Също ще намерите авторски статии въз основа на лични преживявания, посещаване на събития, исторически места и паметници, свързани с прославения ни революционер.

 

119 г. от Успението на Капитан Петко войвода

Ахмед ефенди Хадърчали

Христо Върбанов – свещеникът, венчал Петко войвода

Паметникът на Капитан Петко в село, кръстено на войводата

Маронската битка – описание на Мароня

Маронската битка – царстването на Петко войвода

Маронската битка – настъпление на войски и башибозуци

Маронската битка – Петко войвода освобождава града

Петко войвода – бранител на родопските българи до 1879 г.
– Предговор